Slanking og kosthold

Sist oppdatert 16. desember 2018

Kostholdet er naturligvis svært viktig for mulighetene til å lykkes med slanking, men husk at kroppen trenger energi og forskjellige næringsstoffer. Spesielt i perioder med slanking er det spesielt viktig å være oppmerksom på det sistnevnte, fordi vi da gjerne får i oss mindre mat enn til vanlig.

Litt om kostholdet

Det er gjennom kostholdet vi tilfører kroppen energi og viktige næringsstoffer. Et noenlunde riktig kosthold hvor du får i deg nok mat til å dekke kroppens energibehov er med andre ord avgjørende for din helse og i siste instans din eksistens. Hvilke matvarer som bør inngå i et sunt kosthold finner du tips om på helsedirektoratets nettsider. Når det gjelder hva som er riktig mengde mat finnes det også generelle anbefalinger, men fordi forbrenningen kan varier mye fra person til person, så gjelder det å bruke fornuften.

Hvor mye skal jeg spise?

Dersom du søker litt på nett finner du en rekke tips om hvor du skal spise, både for å holde vekta gjennom et sunt kosthold, samt for å lykkes. Slike tips vil vi imidlertid oppfordre til at du tar med en klype salt, først og fremst fordi vi alle har forskjellig grunnforbrenning (basalmetabolisme). En annen grunn til å være noe skeptiske til slike tips er at de ofte er forskjellige, noe som ikke akkurat er tillitsvekkende.

Vi tar likevel med de to vanligste tipsene, slik at du har en ide om hvor mange kalorier du bør få i deg dersom du kun ønsker å beholde dagens vekt. Et slikt tips er at kvinner skal få i seg om lag 2000 kalorier hver dag, mens tallet for menn er 2500. Et annet tips er at du trenger mellom 30-40 kalorier pr døgn, for hvert kilo kroppsvekt.

Kosthold og slanking

For å lykkes med slanking bør du spise mindre enn de veiledende tipsene nevnt ovenfor, men husk at det kan være til dels store forskjeller på forbrenningen fra person til person. For eksempel er det vanlig at menn har høyere forbrenning enn kvinner, samt at forbrenningen synker når du blir eldre (godt voksen).

Nedenfor finner du et eksempel om som går på slanking og hvor mye du kan og bør spise, men husk at energi og næringsstoffer som nevnt er viktig. I del 2 av denne artikkelen om slanking og kosthold, finner du blant annet fakta om energi, fett, proteiner og karbohydrater. Her finner du vår omtale av South Beach-dietten som bygger på et sunt kosthold.

Et eksempel

Tone er en 35 år gammel jente som sliter med noen kilo for mye. Hun har en gjennomsnittlig forbrenning og for å holde vekta skal hun med andre ord få i seg omtrent 2000 kalorier. Hennes mål er å bli kvitt 5 kilo i løpet av de neste 3 månedene, noe som er et realistisk mål og en sunn form for slanking. For raskt vekttap gjør det nemlig i utgangspunktet vanskelig å oppnå varige resultater.


Tone har funnet ut at et kilo kroppsfett tilsvarer om lag 7000 kalorier og dermed kan hun raskt regne ut hvor mange kalorier hun i snitt må kutte ut hver dag. 5 kilo tilsvarer 35 000 kalorier, noe som over en periode på tre måneder tilsvarer ca 390 kalorier pr dag. For å lykkes med sin slanking bør med andre ord Tone i snitt få i seg 1600 kalorier hver dag.

Om eksempelet

Legg først av alt merke til at slike eksempler aldri vil bli helt nøyaktige, blant annet fordi det er en rekke faktorer som påvirker vår forbrenning. Tone kan med andre ord like gjerne ende opp med et vekttap på 4 eller 6 kilo. Legg også merke til at Tone kunne valgt en annen form for slanking. I stedet for å redusere på kostholdet, kunne hun økt forbrenningen med ca 390 kalorier hver dag og oppnådd omtrent samme resultat.

Den økt forbrenningen kunne hun for eksempel oppnådd gjennom en drøy times turgåing hver dag, litt avhengig av intensitet. Legg til slutt merke til at Tone i de tre månedene med slanking har bestemt seg for å benytte et kosttilskudd som gir henne nødvendige vitaminer og mineraler. Det er i utgangspunktet ikke nødvendig dersom hun spiser sunt og variert, men Tone ønsker å være på den sikre siden.