Slanking med Atkins Dietten

Sist oppdatert 31. desember 2018

Denne slankedietten har eksistert i mer enn 40 år, noe som tilsier at den har noe for seg. Men, som mange andre lavkarbodietter, så er også Atkins dietten omstridt og den følger ikke helsemyndighetenes anbefalinger for et sunt og variert kosthold. Her er en kort gjennomgang av Atkins dietten, inkludert fordeler og ulemper ved denne formen for slanking.

Kort om Atkins-dietten

Atkins metoden, som den også kalles, ble utvikler av Dr. Robert C. Atkins som mente at karbohydrater er grunnen til overvekt og fedme. Han mente videre at det har sammenheng med hvordan kroppen bearbeider karbohydrater. Vi kan med andre ord slå fast at Dr. Atkins var en tidlig forkjemper for lavkarbo og siden den gang har hans slankediett utviklet seg til å bli riktig så populær. Mest populær var den i perioden 2003 – 2004 hvor nærmere 10 prosent av den voksne, amerikanske befolkningen fulgte denne slankedietten.

Slanking med Atkins-metoden

Denne slankedietten er delt inn i 4 faser hvor alle innebærer en reduksjon i inntaket av karbohydrater. Men, alle fasene er heldigvis ikke like ekstreme som fase 1, hvor du knapt nok har lov til å få i deg dette næringsstoffet. Denne fasen er for øvrig forholdsvis kort og skal gi et betydelig vekttap. I fase 2 kan du så gradvis inkludere flere karbohydrater i kostholdet, men for de fleste fremstår nok også denne fasen som ekstrem. I fase 3 kan spise enda litt flere karbohydrater, samtidig som du skal lære deg hva som skal til (hvilket kosthold) som vil holde deg slank livet ut. Fase 4 er en livslang vedlikeholdsfase. Utfyllende informasjon om de 4 fasene finner du her.

Her kan du lese om rask slanking

Hvor effektiv er denne slankemetoden?

Hvor effektiv slanking som oppnås vil alltid være avhengig av personlige faktorer, men generelt sett er det mye som tyder på at Atkins dietten er mest effektiv de første ukene. Det et blant annet konklusjonen fra en studie publisert i British Medical Journal hvor fire slankemetoder ble sammenlignet. Etter to uker hadde personene som gikk på Atkinsdietten oppnådd størst vekttap, men etter 1 måned var forskjellen utlignet og alle diettene var like effektive. En annen studie publisert i Annals of Internal Medicine viste at testpersonene som gikk på Atkins dietten etter et år hadde oppnådd er vekttap som tilsvarte 11 prosent av kroppsvekten. Etter to år var tallet redusert til 7 prosent. Den andre gruppen som gikk på en fettfattig diett oppnådde for øvrig tilsvarende vekttap.

Her finner du tips om slanking og mat

Fordeler med denne slankekuren

At du spesielt i en oppstartsfase kan oppnå et betydelig vekttap fremstår rimelig sikkert og vi kan trygt fastslå at denne formen for slanking vil gi resultater. En av fordelene med Atkins-dietten er med ande ord at den virker og en annen er at den er forholdsvis rimelig. Gratis tips og oppskrifter finner du nemlig her og egentlig er den eneste kostnaden at matvarene sannsynligvis vil koste mer enn du er vant med. Spesielt dersom du kjøper originale Atkins produkter som selges i en rekke dagligvarebutikker og på en rekke apoteker. God tilgjengelighet er med andre ord også en fordel med denne slankedietten.

Ulemper med denne slankekuren

Det finnes mange som ukritisk omfavner lavkarbo, men denne formen for slanking har sine klare ulemper. Først og fremst fordi dette er et kosthold som ikke følger anbefalingene fra helsemyndighetene og det er anbefalinger som bygger på forskning, studier og ekspertise over mange, mange år. Videre er det mye som tyder på at lavkarbo i seg selv ikke er mer effektiv en andre slankedietter, noe som underbygges av en rekke studier. Blant annet har forskere analysert nærmere 100 studier på lavkarbo og konkludert med at slankeeffekten først og fremst skyldes at inntaket av kalorier også ble redusert. Denne grundige undersøkelsen som ble publisert i Journal of the American Medical Association viste med andre ord at lavkarbo i seg selv ikke nødvendigvis vil hjelpe deg ned i vekt og at det er like effektiv å kutte kalorier på andre måter.

Her kan du lese om South Beach Dietten
Her kan du lese om Slanking med NOKA
Her kan du lese om noen typer slankemat