Slanking med Biggest Loser

Sist oppdatert 22. desember 2018

I denne artikkelen ser vi nærmere på Biggest Loser, en slankemetode som kommer fra det amerikanske tv-programmet med samme navn og som er videreutviklet til en nettbasert vektklubb. Hva er fordelene med denne slankekuren? Hva er ulempene? Hvor effektiv er denne slankemetoden? Hva innebærer slanking med Biggest Loser dietten?


Kort om denne slankemetoden

Flere anerkjente amerikanske nettsider rangerer dette som en av verdens beste slankemetoder. Det skyldes blant annet gode muligheter til en betydelig vektreduksjon både på kort og lang sikt, samt at Biggest Loser fremmer en sunn form for slanking. Det innebærer fokus på fysisk aktivitet og et sunt og forholdsvis variert kosthold. Når det gjelder den nettbaserte vektklubben så finnes det foreløpig ikke noen norsk versjon, men muligens er den amerikanske eller britiske utgaven åpne for norske medlemmer. Ellers er det gitt ut flere bøker som skal gi deg den informasjonen du behøver og de forskjellige bøkene guider deg gjennom litt forskjellige slankeprogrammer som alle bygger på tv-konseptet. 

  • Her finner du flere omtaler av slankedietter
  • Her finner du tips om slankepiller
  • Her finner du tips om glucomannan


Slanking med Biggest Loser

Det finnes som nevnt flere forskjellige bøker med litt varierende slankeprogram, men generelt sett bygger Biggest Loser på en 6-ukers plan som virkelig skal få fart på slankingen, delvis gjennom en god del fysisk aktivitet og delvis gjennom et sunnere kosthold. Når det gjelder kostholdet fremstår dette som en fornuftig slankediett som stort sett følger helsemyndighetenes anbefalinger, selv om den muligens inneholder litt for lite fett. Videre er det slik at ingen typer mat er helt forbudt og at du ikke på noen måte skal sulte deg ned i vekt. Du skal spise 5-6 ganger pr dag og det fokuseres på mat som gir god metthetsfølelse.

Hvor effektiv er denne slankekuren?

Betydelige mengder fysisk aktivitet, samt et kosthold som medfører redusert inntak av kalorier og regelmessige, sunne måltider betyr sunn slanking og gode muligheter også til varig vekttap. Det finnes med andre ord ingen grunn til å betvile at du vil gå ned i vekt dersom du følger Biggest Looser. Videre er det overveiende sannsynlig at dette er en meget effektiv slankemetode.

Nøyaktig hvor effektiv er det imidlertid vanskelig å svare på, men her er et par eksempler. Testpersonene i en 7-måneders studie oppnådde i snitt en vektreduksjon på 60 kilo, mens testpersonene i en 8-måneders studie reduserte kroppsvekten med mellom 31 og 39 prosent. Det er imponerende tall, men legg merke til at dette var personer som var svært overvektige. Legg også merke til at testpersonene i den ene studien trente i hele 4 timer hver dag.

Fordeler og ulemper

De største fordelene med Biggest Loser er at denne slankemetoden virker, samt at den fremmer sunn slanking. Videre er dette en slankemetode som både har vist seg effektiv på kort og lang sikt, som gir en generelt bedre helse, som innebærer et sunt kosthold og som ikke forbyr noen matvarer.

Den største ulempen med denne formen for slanking er at den er krevende. Du skal spise sunnere, du skal spise regelmessig og du skal trene mer. Nå er riktig nok all slanking krevende, men Biggest Loser er nok spesielt krevende. Særlig fordi det er snakk om store mengder trening. Ellers kan det nevnes at de aller fleste vil måtte påregne mer tid til matlaging, samt noe høyere matutgifter.